Skoletiden

Jeg startede min skolegang

Halskovskolen 1939

Halskovskolen

Korsør Kommunale Mellem- og Realskole

Halskovskolen på en tid hvor verden nærmest var i “sort/hvid” og Halskov kun var med et enkelt “s”

Her tilbragte jeg mine 5 første skoleår, hvorefter jeg efter en næsten formel, og bestået optagelsesprøve, flyttede til Korsør Kommunale Mellem- og Realskole,eller bare Realskolen som den blev kaldt den gang.
Skolen lå inde i Slottensgade og er i dag lavet om til “Ejerlejligheder”

Det var 5 spændende år på Realskolen med en lærerstab bestående af meget forskellige personligheder, det næsten gennemgående fællestræk for især de ældre lærere var at de bestemt ikke kunne lide børn.

Lærerne 1955

Lærerne 1955

Undervejs og heldigvis kom der nye lærere til, med en mere moderne indstilling til skoleelever og med motivering til at lære fra sig.
De havde det sikkert svært med de lærere der var ældre i gårde, men ikke desto mindre, synes jeg selv at jeg fik proppet en masse nyttig viden ind, og som jeg selv føler har givet et godt rygstød ude i “det praktiske liv”.
Alle disse ydre omstændigheder bevirkede at der kom et mægtigt sammenhold blandt eleverne i de tre parallelle klasser

25 års afgangsjubilæum 1984

25 års afgangsjubilæum 1984

A / B & C faktisk så meget at vi har været samlet i meget stort antal ved både 25 års afgangsjubilæum i 1984 og sandelig også ved 50 års jubilæet i 2009
I forbindelse med 55 års jubilæums sammenkomsten d. 22.05.2014 har Gurli fra B klassen, sendt mig et datablad på lærerne.
Det er altid det sjove med lærernes alder, der er ingen der rigtig ved det, det kan du nu, ved at -KLIKKE HER-

50 års jubilæet 2009

50 års jubilæet 2009